ONTMOETING AAN DE TOP

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018

14:00 -17:00 uur

De inschrijving OAT is aan enkele regels gebonden:

(Gelieve deze aandachtig te lezen opdat uw inschrijving geldig moge zijn.)

1.- De code op de uitnodigingskaart kan maar eenmaal gebruikt worden.

2.- Per inschrijving kunnen maar 1 (hoofd)persoon + een tweede persoon ingeschreven worden.

3.- Na een geldige inschrijving worden de toegangsbewijzen aangeboden. Gelieve deze toegangs-

     bewijzen uit te printen en mee te brengen. Per ingeschreven persoon wordt een toegangs-

     bewijs aangeboden. Zorg er dus voor dat een printer aangesloten is, zodat deze bewijzen

     kunnen uitgeprint worden. Het codenummer kan nadien niet meer herbruikt worden.

4.- Het is de bedoeling om door deze inschrijving u een toegangsbadge aan de ingang van de

     O.A.T. te bezorgen. Inschrijvingen voor vergezellende personen geschreven `partner`,

     `vriendin` enz... kunnen dus niet aanvaard worden.